Pogoda w Krynicy
© meteogroup.pl

Wrzesie 2016
Pon Wto Sro Czw Pia Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
   
- - -
A A A

Szlaki turystyczne

Wraz z powstaniem pierwszych organizacji turystycznych pojawiają się w Karpatach znakowane szlaki turystyczne. Od pierwszych lat swego istnienia Towarzystwo Tatrzańskie, późniejsze PTT, zaczęło wprowadzać w Tatrach a następnie w Beskidach znaki turystyczne w postaci jednego paska malowanego kolorową farbą. Znaki te miały pomagać turystom w orientacji i wytyczały szlaki turystyczne w górach. Z czasem powstała metoda znakowania ujęta w ramy specjalnych instrukcji. Został ustalony jednolity system znaków turystycznych, tablic i drogowskazów, a na obszarze gór polskich -gęsta sieć znakowanych szlaków, stanowiąca arterie górskiego ruchu turystycznego.

 

Pierwsze szlaki turystyczne w paśmie Jaworzyny Krynickiej

 

Pierwsze szlaki wyznaczono w roku 1913. Szlaki te wytyczył i wymalował aktyw Oddziału PTT "Beskid" w Nowym Sączu, systematycznie choć powoli prowadząc zagospodarowanie turystyczne Beskidu Sądeckiego. Szlaki turystyczne wymalowane w latach 1913-1931.


1. Krynica - Runek - Łabowska - Piwniczna (czerwony, z jednym białym paskiem).
2. Żegiestów Zdrój - Pusta Wielka - Jaworzyna Krynicka
(znaki niebieskie, z jednym paskiem białym).
3. Muszyna - Jaworzyna Krynicka
(znaki czerwone, jeden pasek kolorowy).
4. Muszyna - Pusta Wielka
(znaki żółte, jeden pasek kolorowy).
5. Nowy Sącz - Makowica - Pisana Hala - Łabowska Hala
(znaki zielone, a jednym paskiem białym).
Znaki te wytyczali i malowali Z, Hetper, K. Sosnowski, H. Suchanek, K. Golesz, Z. Bączkowski iF. Rapf.

 

Szlaki powstałe w latach 1924-1939

 

W czasie I wojny światowej prawie wszystkie szlaki zanikły, na skutek naturalnego niszczenia. Po wojnie przystąpiono do ich odnowierna wprowadzając wiele zmian, zarówno co do rodzaju znaków jak i miejscami co do kolorów. Ponadto wymalowano dodatkowo nowe szlaki.

 

1. Rytro - Makowica - Pisana Hala - Łabowska Hala - Runek - Jaworzyna Krynicka
(znaki czerwone, po raz pierwszy wprowadzono w tym rejonie znakowanie trzema paskami, a to: dwa białe i w środku czerwony. Szlak ten znakował prof. Feliks Rapf).

2. Krynica - Dolina Czarnego Potoku - Jaworzyna Krynicka
(znaki biało-czerwono-białe). Szlak wyznakowano w r. 1925, łącząc w jedną całość dzisiejszy szlak beskidzki a Rytra do Krynicy. Szlak malował W. Miodowicz, odnawiał on także inne szlaki, jak np. szlak niebieski z Krynicy na Runek do schroniska "Zorlina")

3. Jaworzyna Krynicka - Przysłop - Krynica
(szlaki żółte, szlak ten wymalowano jednym paskiem kolorowym i jednym białym, powstał w roku 1926).

4. Barcice - Makowica
(znaki niebieskie między dwoma paskami białymi. Szlak został wymalowany przez Kolo PTT w Starym Sączu w roku 1939).

5. Krynica - Jaworzyna - Muszyna - Dubne
(znaki biało-zielono-białe)

6. Krynica - Wysowa
(znaki biało-czerwono -białe)

7. Czerteż -Bukowina
(znaki biało-żółto-białe

 

Reaktywowany po wojnie Oddział PTT "Beskid" w N. Sączu zajął się odnawianiem szlaków także w grupie Jaworzyny Krynickiej. Od roku 1953 Oddział PTTK w Krynicy, w ramach nowej organizacji, przejął całość gospodarki szlakami turystycznymi w Beskidzie Krynickim. Od tego momentu następuje stały wzrost zagospodarowania turystycznego pasma Jaworzyny Krynickiej, powstaje gęsta sieć szlaków znakowanych we wszystkich obowiązujących kolorach.

 

 

W latach 1946-1973 po raz pierwszy w historii zagospodarowania gór wprowadzono zasadę umieszczania na wszystkich skrzyżowaniach szlaków stanowisk drogowskazów turystycznych, a w punktach węzłowych map schematycznych. Historię rozwoju szlaków górskich w rejonie Krynicy w ramach PTTK obrazuje założona przez KTG specjalna kartoteka górskich szlaków, którą Krynicki Oddział PTTK udostępnił turystom w Ośrodku KTG na Jaworzynie Krynickiej.

 

Obecnie stosowanych jest pięć kolorów na górskich szlakach turystycznych. Są to kolory: czerwony, niebieski, zielony, żótty i czarny. Barwę szlaku umieszcza się między dwoma białymi paskami. Początek i koniec szlaku oznaczony jest kółkiem białym, w którego środku znajduje się kolor danego szlaku.

 

Dzielą się one, na; szlaki główne (znakowane kolorem czerwonym), dalekobieżne (kolor niebieski i szlaki lokalne oraz dojściowe (żółty, zielony i czarny), W Beskidzie Sądeckim górskimi znakowanymi szlakami z ramienia Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK zajmują się Oddział PTTK "Beskid" w Nowym Sączu i od chwili powstania Oddział PTTK w Krynicy. Górskie szlaki turystyczne znajdujące się w zasięgu działania Krynickiego Oddziału PTTK charakteryzuje dobry stan techniczny, poprawne znakowanie i racjonalny ich przebieg.

 

Zestawienie dzisiejszych szlaków turystycznych

 

Krynica - Jaworzyna Krynicka - Runek
9,9 km
Krynica - Huzary - Mochnaczka - Izby
14,6 km
Krynica - Przysłop - Runek
9,9 km
Runek - Bacówka nad Wierchomlą - Pusta Wielka
7 km
Pusta - Wielka - Żegiestów Zdrój
7,3 km
Krynica, Góra Parkowa - Szalone - Powroznik
9,5 km
Powroznik - Dubne - Zimne - Leluchów
11,8 km
Krynica - Czarny Potok - Jaworzyna
6,1 km
Jaworzyna - Złockie - Muszyna
8,8 km
Krynica - Huzary - Mochnaczka - Dzielec
8,5 km
Kopciowa - Huzary - G. Parkowa - Krynica
8,7 km
Krynica - Przełęcz Krzyżowa - Jaworzyna - Kopciowa
8,3 km
Żegiestów - Pusta Wielka
6,4 km
Pusta Wielka - Szczawnik - Muszyna
10,4 km
Muszyna - Wojkowa - Muszynka
21,2 km
Wierchomla Mała - Bacówka nad Wierchomlą
3,9 km
Pusta Wielka - Żegiestów
8,5 km
Krynica - Huzary - Tylicz
4,5 km

 

Ponadto istnieje doskonałe oznakowanie drogowskazu turystycznymi i tablicami, które umieszczane są na ozdobnych słupach, często ze stylowymi daszkami. Drogowskazy te są rzetelnymi punktami informacji w Beskidzie Krynickim.

Oddział PTTK w Krynicy pierwszy wprowadził tego typu ozdobne stanowiska informacji na szlakach górskich.

 

Dobrą informację na obszarze krynickim uzupełniają zbudowane przez Oddział ozdobne gabloty turystyczne, spotykane w uzdrowisku i okolicznych miejscowościach; mapy i inne publikacje turystyczne wydawane nakładem własnym.

 

Prace z zakresu odnawiania oznakowania pieszych, górskich szlaków turystycznych na terenie działania Oddziału PTTK w Krynicy-Zdroju zostały w roku 2011 objęte dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki